Velkommen til VHG Gymnastik

VHG-gymnastik er en underafdeling under Vallekilde-Hørve Gymnastikforening, som blev stiftet i 1929.

Vi tilbyder hold til alle aldre fra 0- ? . Vintersæsonen begynder i starten af september og går til 1.april. Derefter fortsætter nogle af holdene med sommergymnastik.Se program på hjemmesiden.

Træningsstedet er Vallekilde-Hørve Fritidscenter Idrætsvej 3, 4534 Hørve

Vi træner både i gymnastiksalen og i Hal 2, hvor der er springgrav.

Vedr. tilmelding se under kontingent

Da vi må konstatere at flere og flere brugere kommer omklædt til aktiviteterne i hallerne og gymnastiksalen, medfører dette desværre at skift af fodtøj foregår i hallerne/gymnastiksalen.

Der kommer derfor uforholdsmæssigt meget jord, grus og småsten ind i hallerne og gymnastiksalen, som slæbes ind på de områder hvor aktiviteterne med indendørsfodtøj foregår.

Vi vil derfor kraftigt henstille til at skift fra udendørs- til indendørsfodtøj sker i omklædningsrummene, forhal eller gangarealer. Der vil stadig være udendørsfodtøj i hallerne når forældre og andre gæste kommer i hallerne og gymnastiksalen, men det er vores erfaring at det der efterlader jord, grus og småsten er når der skiftes fodtøj.

Vi håber meget at I vil efterkomme vores henstilling da vi derved kan undgå ekstra rengøring og slid på specielt de lakerede gulve og i stedet kan bruge tiden og pengene på at forbedre vilkårene for vores brugere i centeret.