Coronabesked til forældre fejltolkes

Gymnastik

Vi må godt gå til Gymnastik, men anbefalingerne er at man ikke laver sociale arrangementer med holdene, såsom ture, pizza hygge aften, overnatning, forældremøder osv.

DGI Skriver - Hold fast i idrætsaktiviteterne - men undlad sociale aktiviteter 

Børn, unge og voksne kan på alle måder fortsætte med idrætsaktiviteter i foreningerne, så længe retningslinjerne overholdes.

I lyset af, at smittespredningen stiger blandt børn og unge, udsendte undervisningsministeren 23. september en besked til skoler og forældre med opfordring til at undgå yderligere smittespredning.

Men ordlyden i beskeden er desværre blevet misforstået af en del forældre, og DGI og idrætsforeningerne har eksempler på, at det har givet forvirring om, hvorvidt børn og unge skal undgå fritidsaktiviteter. 

Det skal de ikke, præciserer DGI. Træning og idrætsaktiviteter i idrætsforeningerne er - med respekt for de gældende Corona-retningslinjer - vigtig at fastholde.

24. september slog ministeren fast, at beskeden ikke handlede om at undgå idræt i foreningslivet, men om at undgå sociale aktiviteter.  

Og det bakker DGI op om. DGI opfordrer idrætsforeningerne til at udskyde eller aflyse sociale arrangementer for at undgå smittespredning.